УПРАЖНЕНИЯТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА

 

ZdraveУпражненията са разработени и изпълнявани от древноегипетския лечител и жрец Хермес. Те  датират на повече от две хилядолетия. Но упражненията на Хермес не са предназначени за всички. Оптималната възраст за изпълнението им е от 23 до 70 години. Да не се изпълняват от хора страдащи от хипертония, при тежки заболявания на сърцето, белите дробове. Гимнастиката на Хермес включва четири етапа.

 

 

ПЪРВИ ЕТАП – Загряване с бягане на място не по-малко от 5 минути. То е необходимо, за да се изведе организмът от състоянието на сън, да се разбуди, да се разгреят  мускулите, да се подготви тялото за изпълнение на основните упражнения. Най – добре е да сте боси, голи до кръста или в леки спортни дрехи. Всеки месец продължителността на бягането се увеличава с 5 минути, докато достигне 20 мин.

 

ВТОРИ ЕТАП – Силови упражнения. Те са построени на ритмичното редуване на максимално напрежение и  дълбоко отпускане  на мускулатурата на тялото. Преминаването от състояние на напрежение към разпускане  и обратното трябва да става колкото е възможно по-бързо, почти мигновено. Едновременно се прави рязко, кратко, повърхностно дишане, така, че струята въздух да удря силно носоглътката, а в белия дроб да се пропуска минимално възможните количество въздух. Изпълнението на движенията трябва да съвпада с ритъма на дишане. В момента на преход в отпуснато състояние се прави кратко и енергично издишване с цели гърди през широко отворена уста. В отпуснато състояние дишането е свободно.

 

 1 –ВО УПРАЖНЕНИЕ

1. Изпънете тялото, краката са на ширината на раменете, ръцете отпуснати около тялото, мускулите разхлабени, дишането е свободно.

2. Направете рязко, кратко вдишване. Едновременно с това стиснете пръстите в юмрук, разтворете ръце встрани на ширина на раменете и ги изтеглете към гърба, наведете главата, максимално протегнете тялото назад, напрегнете мускулите докрай. В това положение задръжте дишането за 4 секунди.

3. Издишайте рязко с цели гърди през устата, едновременно с това наведете туловището напред, така че протегнатите ръце почти да докосват пода. След това кръстосайте ръцете за сваляне на напрежението и се върнете в изходно положение. Отпуснете се напълно за 4 секунди. Дишането е свободно. Повторете упражнението 4 пъти.

 

 2- РО УПРАЖНЕНИЕ ‘’ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА’’

1. Поставете краката на ширината на раменете, не сгъвайте коленете. Наведете тялото напред, отпускайте ръце почти до пода, и отпуснете мускулите. Дишането е свободно.

2. Мигновено свийте пръстите  на ръцете в юмрук, вдишайте рязко и кратко, едновременно изправете гърба, вдигнете ръцете нагоре и зад главата, като при размахване на брадва, отметнете главата. Напрегнете всички мускули докрай. В това положение задръжте дишането в продължение на 4 секунди.

3. Вдишайте рязко през устата и със стремително обръщане през лявата страна се върнете в изходно положение. Наведете тялото наред, разтворете ръце и ги отпуснете надолу. Отпуснете се напълно за 4 секунди. Дишането е свободно. Повторете упражнението 4 пъти – 2 пъти през дясната страна, 2 пъти през лявата.

 

 3-ТО УПРАЖНЕНИЕ ‘’МЯТАНЕ НА ДИСК’’

1. Стойката е изправена, краката са на ширината на раменете, ръцете са около тялото, мускулите са отпуснати. Дишането е свободно.

2. Направете рязко, късо вдишване, едновременно свийте пръстите в юмрук, изхвърлете напред дясната ръка, лявата – назад, обърнете корпуса на страната на въображаемото хвърляне, движете очите по хода на движението, заемете позата на дискохвъргач, замрял в момента на хвърлянето на диска. Напрегнете всички мускули до краен предел. Старайте се да не отлепвате краката от пода. Задръжте позата в продължение на 4 секунди, без да дишате.

3. Издишайте рязко през устата и се върнете в изходно положение. Отпуснете се напълно за 4 секунди. Дишането е свободно . Повторете упражнението 4 пъти.

4. Два пъти направете хвърляне с дясната ръка, 2 пъти с лявата.