ПЕТИМАТА ТИБЕТЦИ - СЕРИЯ УПРАЖНЕНИЯ

ПЕТИМАТА ТИБЕТЦИ - СЕРИЯ УПРАЖНЕНИЯ

Трябва ли да приемем, че тялото ни постепенно се обездвижва, отпуска и разрушава? НЕ! Нашият организъм е създаден да се самовъзстановява. Не е трудно да се научим да бъдем в добро здравословно състояние и да открием тайните на радостта и съзидателността. Достатъчно е само да се превърнем в строители на собствения си живот, вместо да се оплакваме от проблемите си, очаквайки някой друг да свърши работата. Практикувайте петте упражнения… осмелете се да промените начина си на живот…вслушайте се в себе си…тялото ще започне да ви служи…Животът ви ще придобие нов смисъл. Динамизмът, доброто настроение и радост от живота ще ви съпътстват непрекъснато! Тези упражнения задвижват вихрите или енергийните центрове със скоростта на нормалното им действие.

При възрастни или болни хора, един или по-вече от центровете забавят движението си. Колкото по бавно е движението, толкова повече частта от тялото,която е под контрола на тези центрове започва да се похабява,да се разрушава и да боледува.

УПРАЖНЕНИЕ 1 – Застанете с разтворени настрани ръце и обърнете надолу длани. Завъртете се по посока на часовниковата стрелка – 21 пъти.

УПРАЖНЕНИЕ 2 – Легнете по гръб с ръце отстрани на тялото. Повдигнете краката до вертикално положение без да сгъвате коленете – 21 пъти.

УПРАЖНЕНИЕ – 3 – Коленичете на пода и изправете тялото. Поставете ръце на бедрата. Придърпайте брадичката към гърдите. Извийте гръбнака, като внимателно изнасяте главата възможно най-назад – 21 пъти.

УПРАЖНЕНИЕ – 4 – Седнете на пода с изпънати крака, раздалечени стъпала и опрени на пода ръце. Притиснете брадичката към гърдите. Отпуснете главата максимално назад. Без да прегъвате ръцете и да отмествате тях или краката, свийте колената и вдигнете горната част на тялото до хоризонтално  положение – 21 пъти.

УПРАЖНЕНИЕ – 5 – Застанете в поза за лицева опора – ръцете са изпънати, дланите лежат на пода, пръстите на краката са извити и стъпват на земята. Без да отмествате дланите и стъпалата, свийте тялото в ханша и го вдигнете в поза като обърнато ”V” притиснете брадичка към гърдите – 21 пъти.