Имунизационен календар на Република България - Задължителни имунизации

Имунизационен календар на Република България - Задължителни имунизации

В България действа Национален Имунизационен календар, който е в съответствие с НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Всички задължителни имунизации са описани в долната таблица.

Навършена възраст

Имунизация

Ваксина

Начин на приложение

През първите 24 часа след раждане

Имунизация против хепатит тип В (І прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно, 0.5 мл

От 48-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0.1 мл

Първи месец

Имунизация против хепатит тип В (ІІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно, 0.5 мл

Втори месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (І прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0.5 мл

Имунизация против пневмококи (І прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0.5 мл

Трети месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (ІІ прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0.5 мл

Имунизация против пневмококи (ІІ прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0.5 мл

Четвърти месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (ІІІ прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0.5 мл

Имунизация против пневмококи (ІІІ прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0.5 мл

Шести месец

Имунизация против хепатит тип В (ІІІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно, 0.5 мл

Седми месец

Проверка за белег от БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се реимунизират

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0.1 мл

Дванадесет месеца

Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0.5 мл

Тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

подкожно или мускулно, 0.5 мл

Шестнадесет месеца, не по-рано от една година след третия прием

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (ІV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0.5 мл

Шест години

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)

Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина

мускулно, 0.5 мл

Седем години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0.1 мл

Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0.1 мл

Дванадесет години

Реимунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

подкожно или мускулно, 0.5 мл

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно, 0.5 мл

Седемнадесет години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно, 0.5 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0.1 мл

От 25-ата година, през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно, 0.5 мл

Имунизационен календар на Република България – Задължителни имунизации