Рак на кръвта какво трябва да знаем

Рак на кръвта какво трябва да знаем

Рак на кръвта е сред най-широко разпространите заболявания сред хората. По дани на Световната здравна организация (СЗО) около един милион души страдат от това заболяване като почти 50% от тях са граждани на САЩ. В България рака на кръвта е сред четирите най-често срещани форми на рак. По данни на нашите здравни власти страдащите от рак на кръвта в България са около 1400-1700 души.

Рак на кръвта – Лимфом

Съществуват няколко различни вида рак на кръвта, но най-често срещаната това е лимфом. Туморните клетки на този вик рак се образуват най-често в лимфните възли. Лимфома се числи към още по-голяма група ракови заболявания, която лекарите общо наричат хематологични неоплазии.

Рак на кръвта – причини за появата

В учебниците по медицина се споменават за различни фактори, които могат да повлияят и причинят появата на рак на кръвта. На два основни фактора обаче се обръща голямо внимание, това са : генетичния потенциал и екологичните фактори.

Появата на който и да е вид  рак представлява промяна в ДНК структурата на редица клетки. Ако клетките запазят способността си да се размножават, те започват да го правят неконтролируемо, обема им нараства и се формират тумори. Появата на рак на кръвта се обяснява по доходен начин. В определени клетки настъпва мутация на генетично заложената информация. Тези гени се наричат протоонкогени и след мутация те се трансформират в онкогенни. Научно е доказано, че честотата на мутация на тези гени при определени хора е по-висока в сравнение с други и това води определени групи хора да са по-предразположени към развитието на лимфом.

Рак на кръвта – екологични фактори

В днешно време много хора подценяват екологичните фактори, но те са в основата на здравия организъм. Високото съдържание на тежки метали, повишения радиоактивен фон и други фактори на средата могат да окажат съществено влияние върху здравето и живота на хората. Гамалъчението се посочва като фактор, който предразполага клетките в организмите към мутации. Поради тази причина лекарите избягват назначаването на няколко рентгенови снимки (ако случая го позволява).

Научната литература изобилства от доказателства, че в местностите където има активен рудодобив и обогатителна дейност (това са центрове с високо тежко метално замърсяване), честотата на хората болни от рак на кръвта е в пъти по-висока от хората живеещи в нормални градски условия.

Има и редица професии, които са предразположени към образуването на рак на кръвта – това са медицински работници работещи с радиоактивна апаратура, работници в АЕЦ, работници в мини и обогатителни комплекси, пунктове за цветна и черна металургия и прочие.

Рак на кръвта и потенциала

Въпреки, че много хора работят в тези свери не при всеки е налице заболяването лимфом. Това е така защото това са фактори, които могат да спомогнат, но не и задължително да доведат до появата на рак на кръвта. Обикновено появата на рак на кръвта е свързана с определена последователност от мутация на гените!

Рак на кръвта