Рак на кожата - тестове

Рак на кожата - тестове

Кожата е най-големия човешки орган. Различни изследвания твърдят, че ако всяка клетка на кожата се постави една до друга, ще се създаде нишка, която да може да обиколи земята 2 пъти по екватора. Дали е така или не, не може да твърдим, знаем със сигурност обаче, че кожата предпазва организма от външната околна среда и като орган натоварен с толкова важна задача неговото здраве трябва да бъде опазвано.

Рак на кожата

Най-често срещаната форма на рак това е рака на кожата. Една от основните причини за появата му е ултравиолетовите лъчи на слънцето. Те увреждат ДНК на кожните клетки и водят до качествено различни клетки, които ако запазят способността си да се делят се обозначават като тумори и водят до рак на кожата.

Има различни форми на рак на кожата, голяма част от тях са безопасни и са лесно лечими. Тези видове рак на кожата се обозначават като не меланомен рак на кожата. Към опасните ракови образования се отнася меланомния рак.

Установяване на рак на кожата

Кожата е външен орган, който визуално може  да бъде огледан и оценен. Това е един от първичните тестове за рак на кожата. Първия оглед е добре да се направи от пациента в домашни условия. Обикновено е добре да се наблюдават различните видове бенки. Основното за което трябва да седите това е дали бенките растат, дали имат равни краища и да са монотонни, а не с различни нюанси.

Също така бенките не трябва да са релефни или да придобиват релеф, ако това се случи е добре да потърсите консултация с личния си лекар, ако бенките растат или са с различна тоналност на кафявия цвят също е добре лекар да ги огледа и ако е нужно да ви насочи към дерматолог или да назначи изследвания за наличието на рак на кожата.

Тест за рак на кожата

Ако при визуалния оглед е установено, че има вероятност да имате рак на кожата, следва да се назначи тест изследване, което да докаже или да отхвърли възможността за рак на кожата или ако трябва да сме по-точни да се провери вероятността да става въпрос за меланом или за безвреден рак на кожата.

Теста за рак се нарича биопсия. Това е един от най-разпространени методи за анализ за риск от рак. При него се взема тъкана проба. При случай на рак на кожата се отрязва малка част от кожата, която се подлага на хистологичен анализ. Този анализи изследва клетките, като основно се наблюдават морфологични изменения в клетката. Наблюдението става под микроскоп. Този тест за рак на кожата има сигурност над 93%, което в медицината се посочва като изключително точен метод за анализ.

Рак на кожата