КАТАРАКТА - ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОЧИТЕ

kataraktaС възрастта човек придобива не само житейска мъдрост и професионален опит. Освен това за съжаление, в организма започват да стават такива физиологични изменения, с които границата между здравето и болестта се доближават. Стареенето и отслабването на организма създават фон, на които се развиват цял букет от заболявания, в това число и на органите на зрението.В сложната оптическа система кристалните зеници заемат особено място. Това е така наречената биологична леща, напомняща двойно стъкло, без кръвоносни съдове и нервни окончания, но позволяваща на човека да вижда добре.

Нормалната зеница е абсолютно прозрачна. Тя се състои от вода, белтъчини и минерални вещества. Храни се за сметка на вътрешноочната течност, която окото постоянно изработва и с която овлажнява зеницата. С възрастта и при редица заболявания в тази течност започват да се натрупват продуктите на обмена, които могат да окажат токсично действие, в това число и на зеницата. Това води до нарушено хранене и като резултат до загуба на прозрачността на зеницата. Потъмняването на зеницата се нарича катаракта. Характерът на потъмняването, количествената и качествената оценка на това потъмняване обуславят разнообразието на типовете катаракта.

 

НИТО ЕДИН ЧОВЕК НЕ Е ЗАСТРАХОВАН ОТ КАТАРАКТАТА!
На образуването на катарактата могат да повлияят абсолютно различни фактори: вредни условия на труд, неправилно хранене, липса на витамини, външно облъчване, например радиацията. Често развитието на катарактата се явява усложнение на цяла редица от заболявания както от общ характер, така и от очна патология. Катарактата може да се развива при болните от диабет, след травма на окото, при някои възпалителни заболявания на органите на зрението. Катарактата, като по правило, възниква най-напред в едното око и то най-често лявото, и съвсем не е задължително болестта да се развива с еднаква интензивност на двете очи.
Признаците на катарактата са разнообразни, но основната е разстройство на зрението. Поначало то се влошава незначително и пред очите могат да се появят ”летящи мухички”. При едни хора това състояние продължава с години, при други процесът на съзряването на катарактата настъпва много бързо. Зеницата става все по тъмна, понякога подпухва, нейният обем се увеличава, което се съпровожда с повишаване на вътрешноочното налягане и изисква неотложно лечение. В стадия на ”узрялата” катаракта остротата на зрението се снижава толкова, че човек само различава светлината от тъмнината и практически не вижда предметите. Естествено при катарактата не могат да помогнат и най-силните очила – нали на пътя на светлинните лъчи стои непроницаемата преграда – потъмнялата леща.

 

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ ПРОФИЛАКТИКАТА?
Лекарствените препарати, способни да избавят човека от това заболяване, засега все още не са разработени. Няма и специфична профилактика. Ние не можем да изключим от живота си вредните въздействия – излъчвания, радиация. Но да се предпазим от вече започващата катаракта можем. Създадени са и широко се прилагат капки, които забавят процеса на потъмняване на зеницата. Тези капки наречени с общото име витаминни, съдържат ферменти, аминокиселини, витамини и микроелементи. Системното им прилагане подобрява храненето, обменните процеси в зеницата, като с това задържа развитието на катарактата. Но да се спре напълно процесът на потъмняването е невъзможно, него можем само да го спрем за известно време.

 

Какви капки да използваме, какъв трябва да бъде режимът на слагане на капките – всичко това решава лекарят, който отчита добре стадия на потъмняването на лещата и причините, предизвикали развитието на катарактата, както и съпътстващите заболявания.
Рано или късно проблемът катаракта ще се наложи да се решава по хирургичен път. При това не бива да се чака до пълна загуба на зрението. Възрастта, сама по себе си, даже преклонната, не се явява противопоказна за операцията на катарактата.

КАТАРАКТА