Болестта ХОББ или живото застрашаващата кашлица

Болестта ХОББ или живото застрашаващата кашлица

Съкращението ХОББ е познато на медиците като Хронична обструктивна белодробна болест. Това е заболяване на дихателната система, което може да доведе до смърт. Основна характеристика на ХОББ е трайно възпрепятстване на поемането на въздух и движението му по дихателните пътища.

Хората, които страдат от Хронична обструктивна белодробна болест имат характерен задух, наличие на смес и слюнка в по целите дихателни пътища, кашлицата е силна и често се появява без значение от сезона. При много от пациентите страдащи от ХОББ ежедневни двигателни натоварвания като изкачване на стълби, ходене пеша или леко потичване са изключително трудни и изморяващи и винаги съпроводени със задух.

Хронична обструктивна белодробна болест е НЕЛЕЧИМО заболяване при което се наблюдава прогресивно развитие т.е. със времето симптомите и проявите на ХОББ се засилват в пациента. Медикаментите, които приемат болните са с цел забавяне на прогресията на болестта и облекчаване на симптомите (най-вече задуха).

Причини за поява на ХОББ

Хронична обструктивна белодробна болест не е наследствена! Тя се придобива и правилна профилактика може да намали риска от развитие на тази белодробна болест. Основен фактор за развитие на ХОББ е тютюневия дим. Честотата на срещане на болестта е равна при активни и пасивни пушачи. Други фактори, които може да имат важно значение за развитието на Хронична обструктивна белодробна болест са чести белодробни инфекции в детска възраст, чистата на атмосферния въздух и пр.

Честота на ХОББ

Хронична обструктивна белодробна болест е една от най-често срещаните болести на белите дробове в световен мащаб алармира Световната здравна организация (СЗО). От ХОББ страдат около 65 милиона души по света, а ежегодно умират около 5 милиона или това представлява около 5% смъртност от заболяване в световен мащаб съобщава СЗО.

Има още тревожни фактори около Хронична обструктивна белодробна болест. По изчисления на специалистите в световната здравна организация през следващите 10 години смъртността от ХОББ да се увеличи до 30%. Преди 5 години смъртността е била предимно при мъжете, но в днешни дни процентите са изравнени, поради увеличената употреба на тютюневи изделия от жените. По данни на СЗО преобладаваща възраст в която се развива ХОББ е над 40 години.

Хронична обструктивна белодробна болест