Антибиотици полезни или вредни

Антибиотици полезни или вредни

Може би малко хора знаят какво точно представляват антибиотиците обявени за едно от най-големите открития на 20в.

Антибиотиците са химични вещества с органичен произход,най-вече продуцирани от микроорганизми, които подписката или напълно спират развитието на други микроорганизми.

За първи път антибиотика е открит от А. Флеминг през 1928г.. който е наблюдавал потискащото действие на плесените гъби Renicillium notatum срещу микроорганизмите причинители на гнойни инфекции. Самото наименование антибиотици е дадено през 1944г. от Вексман.

Днес е известно вече, че редица растения. Почти всички животни могат да произвеждат антибиотици, но за промишленото им получаване най-важни са високопродуктивните щамове микроорганизми. Днес ежегодно в тази индустрията се вливат около 8 милиарда долара, като България може също да се похвали че по обем производство на антибиотици се нарежда на 15 място (Тя произвежда антибиотици от 1956г.);

Едно от основните открития в медицината е откриването на стрептомицина това е антибиотик произвеждан от актиномицети (това са вид микроорганизми); След неговото открити започва лечението на туберкулозата като белодробният менингит преди откриването на стрептомицина е бил с 50% летален край, то днеска е този процент е под нулата, а за туберкулозния менингит който е бил със 100% смъртен край то днеска процента е малко под 1% . Приложението на стрептомицина е мускулно или се инжектира директно в гръбначно мозъчния канал при по тежки случай.

Защо обаче редица учени казват, че антибиотиците не бива да се пият, че в момента са станали дори опасни ?

Токсичността не антибиотиците не е много висока и по правило микроорганизма не се повлиява при правилна дозировка.

Самата опасност от прилагането на антибиотиците идва от друга насока на тяхното прилагане а именно в животновъдството. В големите ферми ниски дози (по-ниски от лечебните) от антибиотици се дават на животните, като това има две насоки

         стимулира натрупването на биомаса като антибиотиците активират хиперфункцията на някои хормони и най-вече на растежния хормон, повлияват благоприятно на преработката на храната като увеличават нейната адсорбция в тъканите, освен това повишават синтеза на някой витамини и най-вече витамин А.

         предпазващо действие – с цел по-бързо угояване на животното (теле, прасе), то се отделя след 1 седмица от раждането му от майката. Положеното на стрес животно е предразположено към заболеваемост, освен това в организма му все още не се е развила естествената микрофлора която да го защитава от патогенни микроорганизми.

Тези ниски дози обаче предизвикват възникването на резистентност на микроорганизмите към дадения антибиотик, а посредством конюгацията резистентността може да се предаде и на други микроорганизми.

Така ако човек консумира месо заразено със салмонела, която преди това е придобила  резистентност в животното, Тази резистетност се придава в естествената микрофлора в човешкото тяло, а тя ги придава на човешките патогенивируси. Така те стават резистентни и прилагането на антибиотиците в нормални терапевтични дози няма да покажат резултат. По този начин различните микроорганизми придобиват резистентост срещу много видове антибиотици, което ги прави изключително опасни за нас хората.