ДОБРАТА САМООЦЕНКА – КЛЮЧ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

детеНай-ценният дар, които можете да дадете на своето дете, е добрата самооценка. Успехът спохожда хората, които харесват себе си. Помогнете на детето да се почувства ценно – общувайте с него, играйте заедно, четете или просто го слушайте.

 

Също толкова ценно е да научим детето да се справи с неуспеха, загубата, срама, трудностите и поражението.

 

Когато усещат, че са достатъчно силни, за да се справят с емоциите си, децата добиват вътрешна сила да приемат света около себе си.

 

Самооценката в началната училищна възраст се формира до голяма степен и под влияние на учителя. Поговорете с него. Ефективността на учебния процес зависи както от добре усвоените знания, така и от изградената самооценка на детето.

 

Някои основни правила за изграждане на добра самооценка:

         Хвалете!  Детето научава повече, ако се поощрява за постиженията, отколкото ако се санкционира за неуспехите

         Поощрявайте детето веднага след като е направили или казало нещо хубаво

         Вярвайте  в детето . Когато то вижда, че родителите са убедени в способностите му да овладее някакво умение, то също вярва, че може да успее

         Поставяйте ясни гаранции. Не давайте награди, за да прекратите лошо поведение. Това е подкуп. Детето се научава, че за да престане да се държи зле, трябва да получи награда.

         Не губете търпение. Ако детето напредва бавно или има връщане назад в овладяване на уменията, не му се карайте, не го наказвайте, а му напомняйте колко добре се е чувствало когато се е справяло.

         Избягвайте капана на съвършенството. Помогнете на детето да изгради кураж, дори и да направи грешка, да я поправи и да върви напред.

 РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО