ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ КОИТО ТРЯБВА ДА СИ НАПТРАВИМ

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ КОИТО ТРЯБВА ДА СИ НАПТРАВИМ

Най-евтино здравеопазване е това което се базира на профилактиката. Благодарение на нея можем да си спестим доста пари, нерви и да предотвратим зараждащо се заболяване. Профилактичните прегледи са обособени по възрастови групи. Профилактичния преглед включва  анамнеза и подробен обективен статус, като се назначават различни изследвания.

Профилактичен преглед ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ

в първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден след изписването от родилния дом, се снемат анамнеза и се прави подробен обективен статус. На 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар.

Профилактичен преглед ДО 1 ГОДИНА

Всеки месец трябва да се измерва ръста и теглото на детето и да се прави оценка на психическото му развитие.

През първите 6 месеца се измерва и обиколката на главата и гърдите. Това се прави и при навършване на 9 месеца и на годинка.

Два пъти годишно – при навършване на 6 месеца и 1 година, се прави оценка на слуха и зрението.

На същата възраст също два пъти годишно се изследват хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC,утайка и албумин в урината. Наличието на микроскопски находки в утайката на урината показва проблеми с бъбреците.

Два пъти годишно  – при навършване на един и четири месеца се извършва клинично изследване за дисплазия /неправилно оформяне на тазобедрените стави/.

Профилактичен преглед ОТ 1 ДО 2 ГОДИНИ

На всеки 3 месеца се измерва ръста, теглото, обиколката на гърдите и се оценява психическото развитие на детето.

Профилактичен преглед ОТ 2 ДО 7 ГОДИНИ

Два пъти годишно на 6 месеца се снемат анамнеза и статус , измерват се ръст, тегло, обиколка на гърдите.

Веднъж годишно се прави оценка на психическото развитие на детето и се изследва физическото му развитие.

На 5 години се изследва зрителната острота.

Един път на 3 годишна възраст се изследват хемоглобина, брой елетроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, CYE /СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ/, хематокрит.

По веднъж всяка година детето се изследва за  чревни паразити – глисти, тении…

Профилактичен преглед ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ

Един път годишно се измерва ръст и тегло, гръдна обиколка.

Един път годишно се измерва  артериалното налягане.

Всяка година се оценява физическото развитие.

Един път годишно се изследва зрителната острота и цветоусещането.

По един път в годината детето се проверява за отклонения в развитието на опорно-двигателната система.

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗДРАВНОУСИГУРЕНИ ЛИЦА  НАД 18 ГОДИНИ

Общопрактикуващият  лекар трябва да извърши профилактичните прегледи на явилите се при него пациенти., който включва:

         изчисляване на индекса на телесната маса /теглото в килограми разделено на квадрата на височината в метри/.

         Оценка на физическия статус.

         Изследване на зрението

         Измерване на кръвното налягане

         Електрокардиограма

         Изследване на урината и кръвта

ОТ 30-35 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ – при мъжете и жените се прави пълна кръвна картина веднъж на 5 години.

ЖЕНИ НА И НАД 30 ГОДИНИ – ежегодно трябва да се извършва мануално изследване на млечните жлези

МЪЖЕ НА И НАД 40 ГОДИНИ – веднъж на 5 години се изследва холестерола и триглецеридите в кръвта.

ОТ 46 ДО 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ – и при мъжете и при жените веднъж на 5 години трябва да се прави пълна кръвна картина.

МЪЖЕ НА И НАД 46 ГОДИНИ – изследва се холестерола и триглецеридите един път на 5 години.

ЖЕНИ НА И НАД 50 ГОДИНИ – веднъж на 5 години трябва да  изследват холестерол и триглецериди.

МЪЖЕ НАД 50 ГОДИНИ –  изследва се концентрацията на простатния специфичен антиген в кръвта веднъж на 2 години. Повишените нива могат да свидетелстват за увеличена простата, за възпаление или рак на тази жлеза.

ЖЕНИ 50-69 ГОДИНИ – имат право веднъж на 2 години на мамография на млечната жлеза.

НАД 65 ГОДИНИ – и при двата пола ежегодно се прави пълна кръвна картина.

За да сме здрави и за да  се откриват и овладяват заболяванията навреме е задължително да посещаваме профилактичните прегледи!!!

Профилактичен преглед