Обмяна на веществата

Обмяна на веществата в човешкото тяло

obmqna na vestestvaЗа да съществува човешкият организъм непрекъснато обменя вещества и енергия с околната страна.  Обмяната на веществата и енергията е съвкупност от всички процеси, които са свързани с приемането на необходимите за организма вещества /храна, вода и кислород/., тяхното преработване и усвояване от всички клетки и изхвърлянето на получените непотребни вещества / въглероден двуокис, вода, урина/. Приетата храна се използва като източник на градивни вещества и енергия, които са необходими за съществуването на всяка клетка и за обновяването на тъканите. Обмяната на веществата и енергията протича в два типа взаимосвързани процеси – дисимилационни и асимилационни.

При дисимилационните процеси големите сложно устроени молекули на белтъците, въглехидратите и мазнините се разграждат до малки просто устроени молекули. При това в организма се освобождава енергия, която е необходима за поддържане на всички жизнени процеси. При асимилационните процеси от малките молекули се изграждат специфичните за всеки организъм белтъци, въглехидрати и мазнини. За тези процеси на синтез се използва енергия от организма. Новоизградените вещества се използват от всички клетки. Обмяната на веществата и енергията се осъществява чрез съвместната дейност на много органи и системи – приемането им се извършва от храносмилателната и дихателната система, транспортът – от кръвоносната система, а отделянето на непотребните вещества – от бъбреците, кожата, бели дробове и ануса.

 

Обмяна на белтъците – Приетите с храната белтъчни вещества се разграждат до аминокиселини В червата те се всмукват и по кръвен път достигат до черния дроб. В него се задържат около 80 % от тях, образуват се плазмени белтъци, а част от аминокиселините се превръщат в мазнини или въглехидрати. Останалите 20% от аминокиселините достигат да всички клетки на организма. От тях всяка клетка синтезира специфични за нея белтъци. Едни от тези белтъци изграждат клетката, други се извеждат от нея и образуват структури в междуклетъчното пространство, а трети служат за синтез на хормони и ензими. При нужда белтъците се разграждат отново до аминокиселини, , от които могат да се образуват нови белтъци, а в някои случаи и въглехидрати. Крайните ненужни продукти на белтъчната обмяна са урея, пикочна киселина и амоняк, които чрез бъбреците се отделят в урината. При липса на необходимото количество белтъци настъпва белтъчен глад, организмът разгражда собствените си белтъци и слабее.

 

Обмяна на мазнините – Постъпилите с храната мазнини се разграждат в червата до глицерол и мастни киселини. Тези продукти попадат в лимфните и кръвоносните съдове и достигат до клетките. Използват се за синтез на собствените мазнини на организма, за изграждане на структури на клетките или като източник на енергия. Излишните мазнини се натрупват под кожата като мастни депа. Крайните продукти на обмяна на мазнините са въглероден двуокис и вода.

 

Обмяна на въглехидратите – Въглехидратите са сложни съединения, разграждащи се до глюкоза, която по кръвен път достига до всички клетки и е основният енергиен източник на организма. Когато глюкозата е в по-голямо количество от необходимото за организма, тя се превръща в гликоген или мазнини. Краините продукти на обмяната на въглехидратите са въглероден двуокис и вода.

 

Обмяна на витамините – Витамините са съединения с много голяма биологична активност и в минимални количества осигуряват нормалното протичане на жизнените функции на клетките. По-голямата част от тях не могат да се синтезират в организма и трябва да се набавят с храната. Излишните витамини или техните разпадни продукти се отделят от тялото чрез урината и жлъчката.

 

Обмяна на вода и минерални соли – Обмяната на водата и солите са тясно свързани и затова се говори за единен процес на водно-солиева обмяна. Водата се приема през храносмилателния канал или се образува в резултат в резултат на обмяната на веществата. Тя е необходима за протичане на всички процеси в организма. Излишното количество вода се отделя с урината, потта и изпражненията. Отношението между приетата и отделената вода се нарича воден баланс. При нормални условия той е равен на единица. Минералните соли се приемат с храната и водата и се отделят заедно с нея.