ИНДИГО ДЕЦАТА

ИНДИГО ДЕЦАТА

индигоИндиго децата са една от най-големите загадки на нашето време. Съществуват ли те наистина?…С какво се отличават от другите деца?…Откъде идват?….Каква е тяхната мисия?…. Все въпроси на които трудно се дават отговори.

Терминът ‘’индиго деца’’ се ражда и тръгва от САЩ в края на 70-те години на ХХ век. Първа го въвежда и използва американската ясновидка Нанси Ан Теп.  Тя твърди, че вижда такъв цвят в аурата на някои от тичащите деца по улицата. Този индигов цвят тя го обяснява с по-голямата жизненост  на тези деца, различна от нашата.

През 80-те години на миналия век все повече родители се обръщали към нея да търсят помощ за своите деца – свръхактивни.., чието поведение се обобщавало с две думи ‘’трудни деца’’ и възпитатели, психолози, доктори нямали обяснение за тяхното поведение.
В едно от своите интервюта Нанси Ан Теп казва ‘’Убедена съм, че тези деца са тук за да ни отворят вратите на един нов свят, в който ще работим не с ръцете си , а с главата’’.

Изглежда Нанси Ан Теп има предвид така нареченото четвърто измерение, в което според някои езотерични теории Земята скоро ще премине. А индиго децата са призвани да покажат на хората новите духовни хоризонти. Но винаги има противоречие между новото и старото.
Индиго децата са новата раса на Земята. Те обединяват в себе си най – добрите неща на хората от старата раса и се опитват да надживеят недъзите им.
Затова ни се струва, че децата в по голямата си част са изтъкани от противоречия.

Децата индиго не се вместват в никакви рамки, не признават ничии авторитет, не искат да следват общоприетите норми. Те идват на този свят с чувство на собствена значимост и усещат лицемерието на обществото. Те  не приемат нормите и рамките в които искат да ги вкарат възрастните, норми и правила в които самите възрастни не вярват.

Съществуват четири типа деца индиго:
ХУМАНИСТИ – това са бъдещи юристи, лекари, учители, бизнесмени. Те са хиперактивни и много комуникативни
КОНЦЕПТУАЛИСТИ – те са доста затворени. Това са бъдещите космонавти, инженери, архитекти, дизайнери.
ХУДОЖНИЦИ – тези деца са много по чувствителни от другите деца индиго.Към която и сфера да се ориентират те запазват завинаги своя творчески подход.
МНОГОИЗМЕРНИ – те живеят във всички измерения на нашето битие. В потенциала си носят бъдещите философски и религиозни учения.
Индиго децата ни носят възможности за забележителни еволюционни промени в нашия свят. Те идват с мисия и велика цел, но се нуждаят от помощта ни. Ако се вслушваме в думите им, бъдещето на човечеството ще се отклони от сегашния си разрушителен път и ще поеме към една по-хубава, по-положителна реалност.