АБОРТ И ЖИВОТА НА ЖЕНАТА СЛЕД НЕГО

abortАБОРТЪТ, НАПРАВЕН ПРИ ПЪРВА БРЕМЕННОСТ, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО БЕЗПЛОДИЕ !
Главната причина за нарушените репродуктивни функции може да бъде на първо място – абортът. Вредата, която носи тази хирургична намеса, понякога е огромна. Непоправима. В резултат на действията на гинеколога може да се увреди матката, да се травмира нейната шийка. Освен това, медикаментите, които се приемат след аборта, могат да предизвикат негативни изменения на флората на влагалището. Затова жената трябва да живее с мисълта, че не бива да прави повече аборти.

ВНИМАНИЕ ! – При някои жени след аборта възникват сериозни хормонални проблеми. Нарушава се менструалната функция, както и процесът на съзряването на яйцеклетките. И като вследствие от всичко това възникват проблеми със зачатието.
Има случаи, когато жената е принудена да направи аборт по медицински показания.

Най-страшното, което може да се случи на една бременна жена или момиче, това е да направи криминален или битов аборт. Тоест да вкара сама  в матката  си химически вещества. Правят го обикновено някои момичета или млади жени, които се страхуват да отидат в болницата. И тогава те се самоизтезават при домашни условия – вкарват във влагалището си отровни химически вещества, които биха могли да провокират изхвърлянето на плода, вкарват във вените си токсични разтвори, които вероятно биха могли да убият плода. След такива нелегални ”операции” женското безплодие се среща пет пъти повече.

Най-безопасен, с най-малко негативни последствия – това е абортът, който се прави от висококвалифицирани специалисти в специални клинични учреждения и при срок на бременността на не повече от 8 до 9 седмици ФАКТ !

Рискът за безплодието се увеличава, ако в резултат на аборта възникне възпалително заболяване. Абортите не толкова рядко водят към необратими изменения на матката и маточните тръби, в резултат на което те губят своята еластичност. Образува се затлачване, което пречи за безпроблемното придвижване на яйцето към матката.

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА АБОРТ, КОГАТО ПЛОДЪТ Е НА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА – При такава напреднала  бременност не се позволява да се направи аборт, защото плодът е вече голям и костите му са вече оформени. Тези кости могат да пробият стените на матката. Затова , когато се налага да се направи аборт при тези обстоятелства, шийката на матката се разширява изкуствено, по-силно от обичайното, което пък по нататък води към някои негативни изменения.

Възпалителните процеси на гениталиите, ендокринните нарушения, които възникват понякога след аборта, ендометрозата, ранното начало на половия живот и честата смяна на партньорите са причините за увеличаване рисковете за безплодие. Към тези фактори може да се добавят, хроническия стрес, депресиите, нездравословния начин на живот, алкохолната и наркотичната интоксация.
ВНИМАНИЕ !

Помнете, че бременността отново може да настъпи още в следващия след аборта менструален цикъл. Първата седмица след аборта трябва особено внимателно да се следи за състоянието на матката, с цел да не се пропуснат някакви сериозни усложнения, които не са никак изключени.

Въздържайте се от полов живот за известно време.

Не трябва да се пуши и приема алкохол.

Трябва да се предвидят повече положителни емоции.